Jeshi la Kujenga Taifa

Picha na matukio

 


Mkutano wa Mkuu wa JKT na maafisa,
askari na watumishi wa umma - MMJKT


Semina ya Idara za Fedha na Ugavi Mgulani


Kufunga mafunzo ya JKT