Tanzania emblem
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

JESHI LA KUJENGA TAIFA -JKT

Jaza Taarifa Zako kwa Usahihi ili Kujua Kambi Uliyopangiwa